מטרייה "בוס" גדולה ומחוזקת 27"  דגם מנהלים עם מנגנון נגד סערה  - 3368