לוח מהנדס יחיד עם תופסן לדפים ומקום להדפס לוגו - 3625