כובע "לגיונר"  עם הגנה על העורף במגוון צבעים - 1413