מעמד שולחני עם נייר ממו ועט עם תופסן הודעות - 1068