מעמד עם  עט לרכב עם מקום להדפס לוגו לפירסום וחשיפה - 1091