"אלה" מעמד שולחני מהודר ממוחזר עם עט ודפי סטיק -4211