"ארז" פנקס קרטון ממוחזר עם דבקיות זוהרות וניירות ממו -4214