TSN-4992
** ניתן לקבל עם הדפסת לוגו על המוצרים**
TSN-4992 TSN-4992 TSN-4992 TSN-4992 TSN-4992

מעמד לנייד רובוטי

מק"ט TNY-4992
מעמד לנייד רובוטי[נפתח ונסגר עי זיהוי תנועה] לרכב המתחבר על ידי זרוע עם וואקום וגם לתריסי האוורור. כולל טעינה אלחוטית בעוצמת 10W יש לחבר את המוצר ע"י כבל למצת הרכב או ל USB על מנת שיקבל אנרגיה
50.40 ₪
*כמות

 

    

back to top