החלק הקטן שלנו בקבוצת
טקסס יבוא כתרומה לקהילה 

חשוב לשים לב ! 
לחברת טקסס יש אישור על עבודה משותפת עם מרכז לשיקום תעסוקתיתרומה לקהילה 
לפעמים לתת זה בעצם לקבל ...
 

 
אנו בקבוצת טקסס מוצרי פרסום ומתנות בע"מ מייחסים חשיבות רבה בתרומה ובנתינה לקהילה.
כחלק מהפעילות העיסקית השוטפת נעשה שילוב עם
אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים .
בזמן תהליך הפקת המוצרים ללקוחות החברה
(פירוק והרכבה של מוצרי פרסום, אריזות שי ועוד.)
אנו מבצעים את העבודה על ידי עמותת אש"ת
(אגודה לשיקום תעסוקתי - ע"ר). - בחולון 
+
קרן מפעלי שיקום בראשון לציון אשר קושרים ואורזים את הריחניות הממותגות 
 
יחדיו נוכל לעזור ולתרום לאותם אנשים מיוחדים אלו.
 
רקע על עמותת שווים (אש"ת לשעבר) 
אש"ת (אגודה לשיקום תעסוקתי) הוקמה על ידי משרד הבריאות בראשית שנת 1985,
במטרה להקים מפעלים ומקומות תעסוקה מיוחדים ולקלוט את נפגעי הנפש בישראל שאינם יכולים להיקלט
בשוק העבודה החופשי והקניית מסגרת עבודה ודפוסי התנהגות נורמטיביים כחלק מתהליך השיקומי.
לעמותת אש"ת 10 מפעלים ברחבי הארץ ולמעלה מ-800 משתקמים
 
החזון
- נפגעי הנפש הם חלק בלתי נפרד מהחברה בישראל, ויש להם זכות לחיים מלאים כאזרחים עובדים ויצרניים.
- במסגרת תעסוקתית הולמת יכולים נפגעי הנפש לשמש כעובדים יעילים עבור ענפי תעשייה רבים.
 
אנשי הצוות
הצוות המנהל בכל מפעל של אש"ת נדרש לשילוב ייחודי של רגישות אנושית עם יכולת ניהולית וידע טכני.
הצוות נמצא בקשר אישי ורצוף עם כל עובד, ואחראי לכך שהעובדה תתבצע במלואה, ובאיכות מושלמת.
  
  
back to top