תקנון שימוש וקנייה בחברת טקסס


ברוכים הבאים לאתר של "קבוצת טקסס מוצרי פרסום בע"מ″. האתר הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל  קטלוג מוצרים
 לציבור הגולשים ברשת האינטרנט (להלן: ″האתר″).
 
בתקנון זה משתמשים בלשון זכר מטעמי נוחות אך הוא מתייחס באופן שווה לשני המינים. 

כל המבצע פעולה באתר והן גולש באתר מאשר כי קרא את תקנון האתר, הבין את תוכנו והוא מסכים לתנאיו ולכללי ההשתתפות באתר,
וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד המוכר מפעיל האתר, ו/או מי מטעמו בקשר עם האמור לעיל , או מטעמם מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו / או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
 
האתר - הקטלוג מוצרים אלקטרוני  של "טקסס מוצרי פרסום" באתר האינטרנט  
המוכר \ המציג – " טקסס מוצרי פרסום " חולון
טקסס הינה ספק מתנות ומוצרי פרסום מוביל בתחומו קיימים משנת 2007 
גולש - אדם ו/או גוף אשר נכנסו לאתר  ברשת באמצעות האינטרנט .או פנו בכל דרך אחרת למוכר "טקסס" 
קונה - גולש\לקוח שביצע פעולת קניה לרכישת מוצרים  , טלפונית או בכל התקשרות אחרת עם המוכר
קניה ו/או רכישה - קניית מוצר בטקסס בהתאם להוראות בתקנון זה.
האתר הינו אתר קטלוגי לצפייה במבחר המוצרים - כל רכישה תעשה רק על ידי הזמנה חתומה שתישלח על ידי נציג טקסס ותהיה הזמנה מחייבת 
מילוי טופס פרטי קשר באתר הינו לצורך התקשרות לקבלת הצעת מחיר בלבד ולא מהווה רכישה או התחייבות לרכישה
 
 
א. משמעותה של המילה ″פעולה″ בתקנון זה הינה - כל פעולת רכישת מוצרים ו/ או שירותים המוצעים באתר
ב. אם תבקש להצטרף למועדון הלקוחות של האתר או לשירותים אחרים המוצעים באתר,
תידרש להסכים גם לתנאים המיוחדים של אותו שירות והסכמתך לקבלת דואר ומידע פרסומי.
 
ג. . לביצוע פעולה רכישה  רשאי כל משתמש שברשותו כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה
על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה.
 
ד. ביצוע קניה  לבעלי תעודת זהות תקפה בני 18 שנים ומעלה ו/או לגוף משפטי מאוגד עלפי דין .
רכישת מוצרים טלפונית בלבד  - כמותית תתאפשר רק לאחר חתימה על טופס הזמנה שישלח בנפרד בפקס או בדואר אלקטרוני.
 
ה.  המוצרים המוצעים למכירה באתר, סוגם וכמותם יקבעו לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוכר. 
המוכר רשאי להוסיף מוצרים לאתר ו/או לגרוע מוצרים מאלה המופיעים באתר וכן לקבוע את מחירם, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. 
המוכר יציג לגבי כל מוצר את מחירו . על פי רוב ההובלה והמע"מ ותוספות מיוחדות למוצר (להלן – אריזה , מיתוג, הדפסה על המוצר) 
אינם כלולים במחיר, אלא אם צוין במפורש אחרת בפרטי המוצר .
 
ו. אמצעי התשלום
א. באמצעות העברה בנקאית  – ביצוע ההזמנה יחול לאחר אישור קבלת אישור על התשלום מהבנק
ב. באמצעות המחאה (שיק) - ההזמנה תבוצע  3 ימי ערך לאחר הפקדת ההמחאה ופירעון השיק בפועל.
ג. באמצעות  כרטיס אשראי תקף בישראל של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל,
 לפי שיקול דעת המוכר, כאשר תשלום התמורה עבור המוצר הנרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי. באמצעות זיהוי טלפוני למספר המופיע באתר. 
ידוע לגולשים כי תנאי מוקדם לרכישה כלשהי ו/או לביצוע פעולה כספית כלשהי הינו
קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לרכישה ולגביית התמורה על ידי המפעיל. 
הקונה מתחייב לדאוג לכך כי הבנק או חברת כרטיסי האשראי תעביר למוכר את הסכום בו התחייב הקונה.
 
ז.   הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
ח.   אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.
  
הזמנת מוצרים
א.  "טקסס מוצרי פרסום" מציעה למכירה מגוון רחב של מוצרים (להלן: ″מוצרים″). לצד המוצרים המיועדים למכירה מצוינת במפורש העובדה כי ניתן לרכוש אותם און ליין באמצעות האתר . אם עובדה זו לא צוינה לצד המוצר ו/או השירות, לא תוכל לרוכשם און ליין , ואנו לא נהיה חייבים לספק לך אותם.
 
ב.על מנת שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן: ″הזמנתך″), חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי של יצרני או יבואני המוצרים. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. אם המוצרים חסרים, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון. במקרה הזה, שומרת לעצמה " טקסס" את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או כל אמצעי תשלום אחר.
 
תיאור המוצרים ומחירם הינם אלה המופיעים באתר. מחירי המוצרים המופיעים באתר אינם כוללים מע"מ ,
מאידך סיכום החשבון כולל מע"מ ומשלוח במידה ויהיה נחוץ . 
עשויים להיות שינויים במחיר המוצר מזה המופיע באתר, מחיר סופי יקבע על פי טופס
הצעת מחיר \ הזמנה שישלח בנפרד בפקס או בדואר אלקטרוני עבור הגולש "להלן – הקונה" 

הגולש המעוניין לרכוש מוצרים  יידרש להירשם ולרשום את הנתונים הבאים: 
שם פרטי ומשפחה,שם החברה כולל ח.פ או מספר ע.מ. כתובת למשלוח , מס' הטלפון ומס' הפקס, אם יש. כתובת הדואר האלקטרוני של הגולש.

"הקונה" יוכל לאסוף את המוצרים אותם הוא מבקש , לציין מספר היחידות , לציין במקום המתאים האם הוא מעוניין בהדפסה על המוצרים.
 
 
אמצעי התשלום בכרטי אשראי:
באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך. שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה. פעולת הסליקה מבוצעת ע"י חברת סליקה מאושרת על ידי חברות כרטיסי האשראי השונות אשר מבצעת את החיוב בכרטיס.- יש להזין את פרטי הכרטיס במקום המתאים, להמתין לקבלת טופס ההזמנה הסופי  בפקס , לאשר חתום בפקס חוזר , את ההזמנה הסופית + שובר התשלום של חברת האשראי.
 
א. לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את "טקסס מוצרי פרסום" לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
 
ב. רק לאחר ש"טקסס מוצרי פרסום" תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי ו\או את יכולת פירעון המחאה שלך ותקבל את אישור חברת כרטיסי האשראי או הבנק לביצוע הרכישה, תיחשב הזמנתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים במלאי שבידי " טקסס מוצרי פרסום" או יצרניהם ומפיציהם השונים.
 
ג. הקונה לא יהיה זכאי לקבל את המוצר שרכש בטרם שילם את מלוא התמורה בגינו או בטרם נתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לגביית התמורה.
 
ד. כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך והכנתה על ידי  טקסס מוצרי פרסום".
 
ה. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהיה "טקסס" רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
 
ו.אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל″ז - 1977 ו/או בכל דין.
 
מועד אספקה
א.זמני האספקה להם אנו (להלן "המוכר") מתחייבים יצוינו בהזמנה הממוחשבת אשר תישלח ל"קונה" באמצעות הפקס או הדואר אלקטרוני .
 
ב. במידה והמוצר לא יסופק לקונה בתוך הזמן הנקוב בהזמנה יהיה הקונה זכאי לבטל את העסקה ולקבל את מלוא התמורה שקיבל. עם ביטול העסקה כאמור וקבלת התמורה על ידי לקונה, לא תהא לקונה כל טענה ו/או תביעה כלפי המוכר בקשר עם העסקה
חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א′-ה′, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, "טקסס" – להלן "המוכר" עושה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה.
 
ג. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת "המוכר" ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכרז פומבי ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, באם נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר,בזמינות המלאי של המוצר ובין אם בתיאור המוצר .
רשאי "המוכר" להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
 
ד. המוצרים השונים יסופקו באמצעות באמצעות שליחים מטעם טקסס מוצרי פרסום. מוצרים שיסופקו באמצעות חברת שליחיות מטעם טקסס יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בחברות אלו ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים  באותן חברות. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים מטעם "טקסס" אינם ניתנים לבקרה ע″י "המוכר" ואינם בשליטתה החברה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד החברה עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח מטעמה .
 
ה.  אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים ובכפוף לרשימת הישובים שבהן מתבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם "טקסס" לבצע את משלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה "טקסס" הפוסקת הבלעדית.

ביטול עסקה/ ביטול הרכישה על ידי הקונה
 
מדיניות ביטולים והחזרות:
א.  ניתן לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית.  וזאת בהודעה בכתב לדואר אלקטרוני\פקס  ראה דף יצירת קשר. (מתייחס לצרכן פרטי לפי חוק הגנת הצרכן סעיף 14ג תשמ"א 1981)
לאחר בירור פנייתך יש להחזיר את המוצר לכתובת אשר תינתן לך.
לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם (לא כולל דמי משלוח), ובניכוי עלות שליחות ההחזרה (במידה וקיימת). אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעם "טקסס" ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, באריזתו החדשה והמקורית, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה - הזיכוי יהיה יחסי לערך המוצר שהוחזר, בניכוי הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה, או כל הוצאה או התחייבות אחרת ש "טקסס" הוציאה או שהיא התחייבה והן בשל התקשרות בעסקה או בשל ביטולה.
.
ב. לא ניתן לבטל רכישה של מוצר אשר הודפסה / הוטבעה / נחרטה / נרקמה עליו הגרפיקה שאושרה עי הקונה או בא כוחו.

ג. זכות ביטול העסקה והחזרת המוצרים לא תינתן כלל במקרים הבאים:
 במידה והמוצר הינו "טובין פסידים" כמשמעותם בחוק הגנת הצרכן. במידה והמוצר יוצר ו/או הוזמן במיוחד עבור המזמין.
.
 
ד. לא תינתן האפשרות להחזיר או להחליף  מוצרים מתכלים בעלי חיי מדף קצרים, דברי מאכל  ו/או מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן\עוסק, ו/או מוצרים הניתנים להקלטה, שיעתוק או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה של מוצר פגום אתה רשאי להחליף את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שנקבל את פנייתך, נשלח אליך שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק. הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, תשמ″א - 1981.
 
ד.עלות ביטול עיסקה היא 15% מעלות המוצר בהזמנה  אלא אם הביטול הוא בשל מוצר פגום או אי עמידה בתנאי ההזמנה שנשלחה מצד "המוכר"
ואושרה על ידי הלקוח כהסכם לתנאים הנקובים בהזמנת המוצרים.
 אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של הספק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
 
אחריות
א. "המוכר" ו/או מי מטעמה מייצרים את המוצרים, ונושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.
המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד "המוכר" לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו″ב. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כפי שפרטנו בתנאי שימוש אלה.
 
ב.האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם  ולתכולתם, חלה על היצרנים של המוצרים. היצרנים של המוצרים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על ″עוסק″ על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ″א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.
 
ג.בשום נסיבות לא תחול על "טקסס" ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל"מוכר" ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.
 
ד."טקסס - מוכר" ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
 
ה.השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "טקסס" ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
-
 
תנאים נוספים
א.הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של "טקסס", למעט מספר כרטיס האשראי . "טקסס" לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.
 
ב. בכל מקרה אשר בו, מחמת ″כח עליון″, נבצר יהא מ"טקסס" לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, תהא "טקסס" רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה ″כוח עליון″ משמעו - לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
 
ג."טקסס מוצרי פרסום" שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ואו לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.
 
ד.תצוגה ושינויים
באתר עלולים להיווצר בתום לב אי דיוקים או שגיאות דפוס, וכן אי התאמה של צבעי המוצרים לצבעם במציאות.
האתר הינו אתר דינאמי, והמוכר רשאי לערוך מוצרים להסיר ו/או להוסיף לפי החלטתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת
ה. בכל מקרה ולכל הנאמר ממליצה חברת טקסס לראות ולהתרשם מדוגמאת מוצר במשרד טקסס לפני ביצוע ההזמנה בפועל על מנת למנוע ספקות , אי דיוקים , שוני במוצר וכדו...
 
 
ו. זכויות יוצרים                                                                                     
 כל זכויות היוצרים באתר לרבות ההשקעה הכלולה בו, עיצובו הגרפי , מדיה והמידע הכלול בו ובכל מידע אחר הקשור לאתר, הינם בבעלות בלעדית של "טקסס מוצרי פרסום"  ולאף אדם לא תהא כל זכות, דרישה או תביעה כלפי המוכר בנוגע לזכויות אלה ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהו בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור "טקסס" בלבד. כל הזכויות בכל חומר מהאתר  לרבות מדיה , מידע מקצועי ,  מפרטים, נתונים,  סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר אשר ניתן לזהות ובדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר הינם בבעלות בלעדית של "טקסס מוצרי פרסום", ולא תהא למאן דהוא כל זכות בהם לרבות זכות שימוש.
 
 
ברירת דין ומקום שיפוט
על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. חובתו של המשתמש כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתם של בעלי האתר להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות על פי החוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר כי המשתמש ישא לבדו באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות
 


back to top